Talking & Props: Where Were We – Tova Gerge (SE) & Uri Turkenich (IL/DE) + Marika Troili (SE)

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: fredag, 28 oktober 19:00 - 20:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Att tala handlar inte bara om orden. Talet är också handling. Med det menar vi inte bara gesterna, melodin och de meningsfulla pauserna i talet, utan också att det finns en performativ aspekt i att tala. Någonting blir till genom talet. När vi säger det vi menar, försjunker i nuet med vårt tal, kan det ge liv åt sådant vi inte visste existerade – ge ord till det outtalade, eller öppna djup i och emellan oss. Vi utforskar dessa djup. Vi talar om ögonblick som fångar oss. Vi handlar genom skönheten i att säga vad vi menar. Vi menar det!

Koreografi & performance: Tova Gerge & Uri Turkenich tillsammans med Marika Troili. Samproducerat av Skogen. Residens hos c.off. och Weld.

Tova Gerge är performer, skribent och producent, primärt aktiv inom teater- och dansfältet. Hennes konstnärliga intresse rör frågor om makt, kroppspolitik och subversiv intimitet. De senaste fem åren har hon arbetat med interdisciplinära performance i Sverige och internationellt. Hon är bland annat medlem i performancekollektivet Nyxxx (nyxxx.se), som undersöker olika aspekter av koreografi av/med röst och där publiken är aktivt medverkande.

Uri Turkenich är koreograf, skribent och konstnär. Han har en masterexamen i koreografi från DOCH i Stockholm, under ledning av Mårten Spångberg. Sedan dess har han arbetat som performer och samcuraterat konsthändelser och performance. Uri intresserar sig för begrepp såsom historia, förändring och begär. I samspråk med dessa gör han konst ensam och i samarbeten, samt uppmuntrar diskursutvecklingar.

Marika Troilis arbeten tenderar att kopiera, justera, repetera och återbesöka distinktionen av de ännu undvikande elementen i senkapitalism och dess konkreta innebörd. Hon väver samman fiktion och verklighet i processbaserade och/eller spekulativa installationer, objekt, video, text och performance.

Foto: Anna Lamberg


Talking & Props

19, 22 samt 2829 och 30 oktober

En minifestival som lägger fokus på språket som material och materialet som språk, där det fiktiva blir verkligt och det som skulle kunna upplevas som sanning blir teater. Här tänjs narrativen i det vardagliga, det dokumentära och det poetiska. Ett språk som uppstår i sin ensamhet, i dialog, eller i det offentliga. Ett språk som springer läck, som gör motstånd och som för oss samman. Ett språk som ännu ska artikuleras.

Festivalen samlar tre sceniska verk, en forskningspresentation, en workshop, en metod och en talkör.

Vill vi bygga kropp av mening?
Vad är en mening, och hur uttalas den?
Kan vi vänta på den?

Talking & Props är ett bejakande av verbala, sceniska uttryck och en pendang till det arbete som Weld Company arbetar med genom dansen ”No talking & No props”. Denna års upplaga är en första smygstart till något som skulle kunna komma att bli en fortsättning. Det är också ett försök till att öppna upp för former som inte lika ofta visas på Weld

Medverkande: Danny NeymanTova GergeUri TurkenichMarika TroiliBogdan SzyberMette Edvardsen samt inbjudna gäster


Under hela festivalen:

Talking & Props – en metod
Fri entré

Du minns objektet. Det talar om att du någon gång har varit i kontakt med en annan människa. Det resonerar i ditt minne, affekterar och leder vidare. Vad gör objektet med dig? Ta med denna relation och berätta om den. Vad sker då närvaron uttalas av en annan?

Denna metod är en förlängning av festivalens tema, och inleder varje programdag i Welds foyer, för att sedan samlas upp till Talking & Props sista händelse, på kvällen den 30 oktober. Då avslutas festivalen i ett försök till delad uppmärksamhet, där våra respektive tankar kring objekt bygger ett gemensamt. Innan vi går hem samlas vi kring detta immaterial av multipla funktioner, och ställer oss frågan: vad gör det med oss?

Koncept: Weld / Frida Sandström och Anna Koch

Inbjudna gäster: Erik Bryngelsson, Pablo Lapuente Tiana, Mariana Suikkanen Gomes, Haroon Natan, Tove Salmgren, Moa Franzén, Jonas Hammarbäck, Paloma Madrid, Maja Hammarén, Ellen Söderhult samt akcg

Tider: 19/10 kl 18.30-19.00 + 28/10 kl. 18.30-19.00 + 29/10 kl 18.30-19.00.
Avslutning den 30/10 kl 14.30 – 15.00 med final kl 18.00. (Mat serveras kl 17.00 – 18.00).

Se weld.se för mer information och hela programmet!