and–akter. rehearsals of escapes. / Hanna Wildow, Alva Willemark Mesaros, Tony Karlsson Savci

Bokningar

This event is fully booked.

Datum & tid: lördag, 25 september 19:00 - 20:20

0
Ladda ner evenemanget iCal


Du är inbjuden. In i en andandes, hummande skog som heter Gränseskogen. Ett reservat av ostörda träd i det djupaste av bergslagskedjor. Röster som ger förslag på hur du kan orientera dina lungor. Ett ambient landskap som vaggar dig genom åtta akter av kroppsligheter, känsligheter, andningar, språklingar, röstlingar, gränser, rötter och död.

and–akter. fantiserar om andra sätt att vara tillsammans – om en sfär för flyttandet av luft från en kropp till en annan, för alstrandet av ljud, och för lyssnandet. För alla med en andandes kropp.

and–akter. rehearsals of escapes. är ett deltagande performance där publiken interagerar med verkets scenografi, ljud, ljus och medverkande konstnärer.

and–akter. presenteras som en serie kapitel av installationer och framföranden. Under 2020 – 2021 har verket framförts som onlinebaserade deltagande performance på Galleri BOX (Göteborg), Krupa Gallery (Wrocław) och Rah Residency (Teheran).

Visningarna på Weld är första gången arbetet möter publik i ett gemensamt fysiskt rum. De efterföljs av ett skulpturalt kapitel vid namn ‘det är ett rop på hjälp’, som öppnar den 9 oktober på Eldhunden i Stora Mossen.


Upphovspersoner:
Hanna Wildow, Alva Willemark Mesaros, Tony Karlsson Savci

Medverkande:
Hanna Wildow, Alva Willemark Mesaros, Tony Karlsson Savci, kompositör Johan Wahlberg, röst Litia Perta, videofotograf Adam Nilsson, tekniker Marita Mätlik, samt deltagande publik

and–akter. är ett långtgående arbete som delas av konstnärerna Hanna Wildow, Alva Willemark Mesaros och Tony Karlsson Savci, och skapas tillsammans med Johan Wahlberg (ljud) och Marita Mätlik (teknik). Videofotografi Adam Nilsson, mappning av videoinstallation Helene Berg, pressfotografi Märta Thisner, kostymbroderi Dick Hedlund, grafisk guidning Moa Edlund, språklig vägledning Litia Perta, andningsrådgivning Sara Haylett-Utberg.

Med stöd av Konstnärsnämnden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och KULTURENS. Tack till Elektronmusikstudion EMS, Mats Erlandsson, Erik Malmsten, Kristian Nielsen, Eric Danger Österlin, SKF / Konstnärshuset, Ashik Zaman och Alida Ivanov.

Foto: Märta Thisner


Med anledning av Covid-19 genomför vi våra publika händelser med begränsad publik, säkra avstånd och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm