Anna-Mi Fredriksson (SE): The Economic Body. Part 1

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: tisdag, 23 september 19:00 - 22:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Samhällsvetenskaplig teori möter konstnärligt skapande i Anna-Mi Fredrikssons interdisciplinära projekt The Economic Body. På vilket sätt koreograferas individers beteende av institutionella, sociala och ekonomiska system och strukturer? Redovisningen sker i formen av en koreografi för dansarna Kajsa Sandström och Sandra Gerdin. Anna-Mi Fredriksson har initierat en studie vars ramverk gränsar mellan konstnärlig forskning och arts-based research i samhällsvetenskapsforskning.

Ambitionen har varit att undersöka förhållandet mellan en akademisk analys och ett konstnärligt skapande, och att nå en ömsesidig relation mellan dessa. Processen har tagit form genom iterativa faser där personlig reflektion och teoretiska studier, följts av seminarier med forskare och utövare inom ekonomi, filosofi, sociologi och konst.

Ett antal koreografiska experiment har utvecklats under en residens på Weld med dansarna Kajsa Sandström och Sandra Gerdin, där videodokumentation använts för att analysera kroppsligt beteende i en elaborativ koreografisk process som blir analytisk snarare än illustrativ. Genom att undersöka performativa aspekter av koreografiska och ekonomiska processer har Anna-Mi sökt friktion mellan discipliner, vars kunskapsproduktion centrerar kring kroppslig identifikation gentemot en marknadslogik.

Efter en första undersökande fas befinner sig projektet i följande frågeställning: På vilket sätt koreograferas individers beteende av institutionella, sociala och ekonomiska system och strukturer? Koreografin som genererat denna frågeställning presenterades på den internationella forskningskonferensen Art of Management & Organization (AoMO) i augusti 2014.