Dance is Ancient: DAD & SON

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: söndag, 11 december 19:00 - 20:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


I dansföreställningen Dad & Son uppvisar och firar Samuel Draper och Frédéric Gies en oortodox variant av släktskap – till skillnad från den normativa, biologiska relationen – genom att dansa tillsammans till technorytmer i ett nästintill becksvart rum. Om föreställningens titel tolkas som en vinkning till en samkönad sexuell relation behöver den ytterligare förklaring: här refereras till den relation som de två dansarna tillsammans kommit överens om, en relation i vilken de ingår i en självvald surrogatfamilj. Föreställningen varken representerar eller kommenterar denna relation, utan synliggör snarare ett outtalat band mellan de två dansarna.

Dans: Frédéric Gies, Samuel Draper
DJ: Fiedel


danceisancient_logo2

Dance is Ancient är ett pågående evenemang som sätter experimentell dans och technomusik i centrum. Det äger rum 15-19 november i Göteborg och 27 november – 18 december i Stockholm. Evenemanget är utformat kring Frédéric Gies’ mest aktuella dansverk och samlar konstnärer såsom Djs FiedelJohanna SchneiderNadja Chatti och Dj City, bildkonstnären Anton Stoianov, regissören Gavin Youngs, ljusdesignern Thomas Zamolo, och dansarna Anna PehrssonSamuel DraperPavle HeidlerLouise Dahl och Philip Berlin.

Dance is Ancient består av föreställningar, utställningar, workshops och aktioner i offentliga rum. Syftet är att skapa utrymme för experiment med alternativa sätt att röra sig singulärt och kollektivt, med alternativa former av förkroppsligande, närvaro och relationer. Genom att koppla samman dans och somatisk praktik med technomusik och klubbande såväl som med direkt aktion, omformuleras även överenskommelsen med teater och performance-rummet och bjuder in till alternativa former av publikdeltagande.

I Göteborg arrangeras evenemanget av  Skogen och äger rum på Röda StenDanscentrum och Folk. I Stockholm äger evenemanget rum på WeldStudio Mossutställningar samt KTH Reaktorhallen. I båda städerna avslutas evenemanget med en ny dansföreställning av Frédéric Gies, i samarbete med Fiedel och Anton Stoianov, även den kallad Dance is Ancient.

Se hela programmet här

Koncept, program och organisering: Frédéric Gies
Mentor och koordinationssupport: Anna Grip
Administration: The Artist Cooperative Interim Kultur
Samproduktion: WeldSkogen, med stöd av Röda Sten
Genomförs med stöd av: Kulturrådet
Tack till UNIARTS för stöd av Frédéric Gies’ forskningsprojekt ur vilket Dance is ancient uppstod