Entities – theatre of gestures – / Mirko Guido (IT/SE)

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: lördag, 16 april 19:00 - 20:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


– Entities – är ett projekt som fokuserar på kinestetisk upplevelse och återaktiverar förkroppsligade arkiv. Projektet presenteras i två olika format som riktar sig till publiken på åtskilda sätt.

Entities – theatre of gestures – en dansföreställning som placerar gester och förkroppsligade minnen i korsningen mellan kinestetisk upplevelse och estetisk form.

Visas den 14, 15 och 16 april kl. 19.00

Entities – immersion – är en omfattande installation som bjuder in till en sensorisk upplevelse och placerar besökaren som det centrala i verket.

Visas den 15 och 16 april 21:30 till 00:30 samt 17 april 16:00 till 20:00
Entities – immersion – är cirka 25 min och för max 5 personer åt gången. Bokas separat.Entities
 – theatre of gestures –  är ett abstrakt narrativ med tre karaktärer i en teatralisk set-up: Lisa, Elise och Dario formar sin dans i ett omförhandlande mellan kinestetiska intryck av ett esteticerat rörelsespråk och ett återskapande av sina egna förkroppsligade historier. Resultatet är ett överflöd av rörelser som genom betydelser, relationer och karaktärer uppstår som konkreta men tillfälliga former.

Verkets huvudfrågor uppstår i relationen mellan betraktaren och den somatiska praktiken i ett försök att skapa en plats där den kinestetiska upplevelsen och den estetiska formen samexisterar och interagerar.

Stycket föreslår ett överskridande av dessa verkligheter; konstanta rörelser av omedelbara kroppsliga upplevelser tillsammans med kulturellt läsbara gester i ett flerdimensionellt rum.

Fiktiva karaktärer blandas med en serie självporträtt som (åter)upplevs, (åter)spelas, (åter)tolkas, (åter)uppfinns till ett möte av ofärdiga berättelser, som en fragmentarisk komposition som ibland verkar sitta ihop slumpmässigt, ibland logiskt och ibland till glapp att fylla i.

Koncept och koreografi: Mirko Guido
Utvecklad tillsammans med och framförd av: Lisa Schåman, Elise Brewer, Darío Bardam Konstnärlig rådgivare och medarbetare: Patricia Vázquez Iruretagoyena
Ljud- och akustikdesign: Josefin Lindebrink
Ljusdesign: Jens Sethzman
Bilder och filmer: Manne Schütt

Entities är samproducerad av Weld i Stockholm.

Produktion: Mirko Guido i samarbete med Patricia Vázquez Iruretagoyena
Administration: Mirko Guido inom de administrativa strukturerna vid Interim Kultur och SmartSe

Särskilt tack till Adam Schütt

Residenser:
Work Space Bruxelles (möjliggjord av Cullbergbaletten inom ramen för WILD CARDS – exchange program of Life Long Burning)
Uferstudios (möjliggjord genom Konstnärsnämndens Residence Stipendium of the international dance program som tilldelats Mirko Guido)
SITE (som del av Mirko Guido’s konstnärliga residens)

Entities Stöds av Kulturbryggan(Startstöd 10) och Kulturrådet