Fake Dances for Weld Company / Weld Company + Samuel Feldhandler

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: lördag, 26 oktober 19:00 - 20:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Weld Company har bjudit in Samuel Feldhandler som en av höstens gästkoreografer. Under en vecka i oktober arbetar han med dansare från kompaniet utifrån sitt koncept Fake Dances i skapandet av ett arbete som presentas i slutet av veckan.

Fake Dances bygger på Samuel Feldhandlers koreografiska arbetssätt att översätta musikaliska metoder i dans. Den fokuserar på jazzformer och The Fake Book (en notsamling med elementär information som används av jazzmusiker).

Fake Dances är en samling korta danser, var och en bestående av ett skrivet tema och en inramad improvisation. Dessa danser följer varandra, ungefär som låtar följer varandra under en jazzkonsert. Verket placerar fast koreografiskt material och improvisation i dialog och utforskar ett utrymme mellan komposition och tolkning.

Fake Dances kan framföras i olika konstellationer av dansare. Fram till idag har de presenterats som solo på WTKB (Wien) och som duett på ICK Amsterdam. För uppdraget av Weld Company blir det ett verk för sju dansare.

Bild: Score of ’d he meant vary a shin’s.
Foto:  Samuel Feldhandler


Koreografi, ljud och ljus / Samuel Feldhandler
Performance / Hanna Strandberg, Andrea Svensson, Sybrig Dokter, Anna
Westberg, Disa Krosness, Anouk Orignac och Alexander Talts


Weld Company
samlar dansare och koreografer från olika generationer och sammanhang som vill utmana formaten för hur koreografi skapas. De fördjupar sig i olika koreografiska arbetsmetoder och i frågor kring det kollektiva och det gemensamma.Weld Company är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar och uppdaterar kompaniformen genom ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag.