Ömma Arkiv / Anna Bontha

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: fredag, 15 februari 19:00 - 20:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Ömma Arkiv
tradition (latin tradiʹtio ’det som överlämnas’)

Vad är en tradition? Ömma arkiv är ett poetiskt undersökande av frågan, inte som en teoretisk reflektion utan som en praktisk nyskapelse av vad erfarenheten av en tradition kan vara.  I den svenska folkdansen följer dansen av tradition cirkeln motsols. I Ömma arkiv följer och upprepar dansarna denna cirkelrörelse. Efter var gång sker små förskjutningar. Denna dans skapar så sina helt egna traditioner och sätt att göra på.

Precis som mycket av vår historia och kunskap går i arv genom berättelser, lekar, vanor och sedvänjor prövar dansarna olika sätt att föra vidare, tradera, översätta, tolka. Föreställningen befinner sig långt borta från dansarkivens rationella kategoriserande. Metoderna är inexakta och subjektiva, förlitar sig på föränderliga sinnesintryck, deras arkiv är deras egna åldrande, glömska kroppar.


Koreografi: Anna Bontha
I konstnärligt samarbete med Anton SchneiderHanna Bylund och Linnea Aall Campbell  Dansare: Anton SchneiderHanna Bylund och Anna Bontha
Musik av och med Linnea Aall Campbell
Yttre öga: Linda Adami

Ömma arkiv är en samproduktion med Weld och residens hos C.off och stöds av Stockholms stad.