Talking & Props: Helsinki – Danny Neyman (BE)

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: onsdag, 19 oktober 19:00 - 20:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Helsinki är en talad performance och ett försök att omformulera vad realism, det egna uttrycket och det dokumentära kan innebära i ett liv som präglas alltmer av upplösning av samhörighet, fokus och grund. Ett liv där fantasin har kommit att betraktas som grogrunden för det mest verkliga. En röst navigeras genom en svärm av herrelösa meningar och fragment av narrativ, samlade genom och bortom en lång tids vardag. Dokumentära och bekännande texter leder mot fiktion, vetenskap och poesi. Intimitet blandas upp i vertigo, där det kolossala och det uttalade subjektet befinner sig i en konstant glidning. Röster talar om Japan, om bananer, om den sanna blå färgen, om näsor som det pillas i och om världens undergång. Om hur en är autentisk, hur en är radikal, om ögonens anatomi och om månader, bibliotek, cirklar, barndomsminnen från havet, medeltida ritualer för att begrava hjärtan, rasism, kukar och kaffe. Det är ett porträtt av en opersonlig intimitet och en konkret abstraktion av en samtida upplevelse av desorientering.

Allt: Danny Neyman
Finansierat av: Ingen
Forskningssupport: a.pt/a.pass (Brussels)
Residens: BUDA KortrijkSTUK Leuven

Danny Neyman
Är performancekonstnär och skribent, dansare och piratpsykoanalytiker. Han har en examen i filosofi och litteratur vid Tel Aviv University och en postmaster i performance studies vid a.pt/a. pass i Bryssel. Han var en av grundarna till det Tel Aviv-baserade queerperformancekollektivet Cinema Paradilio och har arbetat med Yasmeen GodderArkadi ZaidesPublic MovementNoam Partom och Mette IngvartsenHelsinki är hans första egna performance.

Foto: Joeri Thiry, STUK


Talking & Props

19, 22 samt 2829 och 30 oktober

En minifestival som lägger fokus på språket som material och materialet som språk, där det fiktiva blir verkligt och det som skulle kunna upplevas som sanning blir teater. Här tänjs narrativen i det vardagliga, det dokumentära och det poetiska. Ett språk som uppstår i sin ensamhet, i dialog, eller i det offentliga. Ett språk som springer läck, som gör motstånd och som för oss samman. Ett språk som ännu ska artikuleras.

Festivalen samlar tre sceniska verk, en forskningspresentation, en workshop, en metod och en talkör.

Vill vi bygga kropp av mening?
Vad är en mening, och hur uttalas den?
Kan vi vänta på den?

Talking & Props är ett bejakande av verbala, sceniska uttryck och en pendang till det arbete som Weld Company arbetar med genom dansen ”No talking & No props”. Denna års upplaga är en första smygstart till något som skulle kunna komma att bli en fortsättning. Det är också ett försök till att öppna upp för former som inte lika ofta visas på Weld

Medverkande: Danny NeymanTova GergeUri TurkenichMarika TroiliBogdan SzyberMette Edvardsen samt inbjudna gäster.


Under hela festivalen:

Talking & Props – en metod
Fri entré

Du minns objektet. Det talar om att du någon gång har varit i kontakt med en annan människa. Det resonerar i ditt minne, affekterar och leder vidare. Vad gör objektet med dig? Ta med denna relation och berätta om den. Vad sker då närvaron uttalas av en annan?

Denna metod är en förlängning av festivalens tema, och inleder varje programdag i Welds foyer, för att sedan samlas upp till Talking & Props sista händelse, på kvällen den 30 oktober. Då avslutas festivalen i ett försök till delad uppmärksamhet, där våra respektive tankar kring objekt bygger ett gemensamt. Innan vi går hem samlas vi kring detta immaterial av multipla funktioner, och ställer oss frågan: vad gör det med oss?

Koncept: Weld / Frida Sandström och Anna Koch

Inbjudna gäster: Erik Bryngelsson, Pablo Lapuente Tiana, Mariana Suikkanen Gomes, Haroon Natan, Tove Salmgren, Moa Franzén, Jonas Hammarbäck, Paloma Madrid, Maja Hammarén, Ellen Söderhult samt AKCG

Tider: 19/10 kl 18.30-19.00 + 28/10 kl. 18.30-19.00 + 29/10 kl 18.30-19.00.
Avslutning den 30/10 kl 14.30 – 15.00 med final kl 18.00. (Mat serveras kl 17.00 – 18.00).

Se weld.se för mer information och hela programmet!