Talking & Props: TENDER PROTEST SERIES: The Weld Cycle / Mariana Suikkanen Gomes (SE)

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: fredag, 26 januari 19:00 - 21:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Mariana Suikkanen Gomes är en scenkonstnär vars verk placerar sig i skärningspunkten mellan personliga möten, kollektiva aktiviteter och performativa presentationer. I The Tender Protest Series undersöker hon ömhet och sårbarhet i ett arbete tillägnat minnen,ritualer, brandtal, bekännelser och sensoriska spår. Research kring liveness, den emanciperade skådespelaren och publiken som vittne /deltagare flätas här samman med scenkonstnärlig aktivism inom samtida feministiska rörelser som radical softness och body positivity.

Av- och med: Mariana Suikkanen Gomes | Medfacilitator: Ester Olofsson| Bandeira: Maria Stiernborg


Talking & Props 2018

Medverkande: Mariana Suikkanen Gomes, Hugo Hedberg & Karen Eide Bøen, Elise Nuding, Matthias Sperling, Cecilie Ullerup Schmidt & Andreas Liebmann m. fl.

Den tredje upplagan av Talking & Props samlar fem sceniska verk som alla på olika sätt behandlar språk i relation till en specifik rörelsepraktik, som material och ljud eller som sjungen eller talad berättelse. Här tänjs narrativen och poesin i det vardagliga och dokumentära men också som förskjutning där det fiktiva blir verkligt och det som skulle kunna upplevas som sanning blir teater. Ett språk som uppstår i sin ensamhet, i dialog, eller i det offentliga.

I årets upplaga ryms arbeten som påbörjades redan genom förra upplagan av Talking & Props och konstnärer som haft en längre relation till Weld men också helt nya bekantskaper.

Cecilie Ullerup Schmidt och Andreas Liebmanns på vers sjungna verk EXODUS, Mariana Suikkanen Gomes sinnliga arbete The Tender Protest Series. Matthias Sperling återkommer med solot Now that we know, efter att ha arbetat med Weld Company i höstas. Elise Nudings pågående researcharbete i ett distinkt visningsformat genom solot Sounding lines som visas för första gången på Weld tillsammans med Hugo Hedbergs och Karen Eide Bøens duett TO SEE YOURSELF FROM THE OUTSIDE.

Under heldagen den 4 februari presenteras även ljud- och videoverk, samt en samling (ut)tal curaterade av Frida Sandström. Dessa verk knyter på olika vis an till de huvudfrågor som Talking & Props ställer, det vill säga vad ett uttalande skapar för kropp och vad för ord ett fysiskt material frammanar. Talking & Props är ett bejakande av verbala, sceniska uttryck och är en pendang till det koreografiska arbete som Weld Company arbetar med genom ”No talking & No props”.

Alla händelser är på engelska

Se hela programmet nedan och läs mer på weld.se


Program

Torsdag 25/1
19.00: TENDER PROTEST SERIES: The Weld Cycle
/ Mariana Suikkanen Gomes (SE)

Fredag 26/1
19.00: TENDER PROTEST SERIES: The Weld Cycle
/ Mariana Suikkanen Gomes (SE)

Söndag 28/1
17.00: TENDER PROTEST SERIES: The Weld Cycle
/ Mariana Suikkanen Gomes (SE) 

Söndag 4/2
13.30-20.00: Ö (The Mutual Letter). Ljudinstallation
/ Meriç Algün
(SE/TR)
14.00-15.00: TO SEE YOURSELF FROM THE OUTSIDE
/ Hugo Hedberg (SE) & Karen Eide Bøen (NO)
15.00-16.00: Kaffe + (ut)tal
16.00-17.00: Sounding lines
/ Elise Nuding (GB/SE)
17.00-18.00: Soppa + (ut)tal
18.00-19.00: Now that we know
/ Matthias Sperling (GB)
19.00-19.30: Samtal Matthias Sperling

Torsdag 8/2
19.00: EXODUS
/ Cecilie Ullerup Schmidt (DK) & Andreas Liebmann (CH)
Under hela kvällen visas också videoverket Kujalleq av Camilla Aviaja Olsen (DK) & Cecilie Ullerup Schmidt (DK)