Three White Soldiers

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: söndag, 1 mars 18:00 - 22:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Three White Soldiers
Av och med Johan Forsman och Anders Paulin

Three White Soldiers är en föreställning som utgår från High Frequency Trading (HFT), ett fenomen på finansmarknaden där dator med hjälp av algoritmer genomför transaktioner i hastigheter som ligger långt bortanför gränserna för vår mänskliga perception.

Ekonomi är en grundläggande del i våra liv, både som individer och samhälle. Samtidigt är de finansiella strukturerna idag abstraherade och undandragna från det politiska samtalet. Ekonomi har blivit ett svårgenomträngligt fackområde av avancerad teknologi och spelteori.

Hur kan återintroducera ekonomi som ett ämne för gemensamma samtal, fantasier och politisk förhandling?

Three White Soldiers är ett försök att varken fastna i kritik eller kapitulation gentemot den samtida finansmarknaders modeller och bisarra hastigheter, utan snarare ett försöka att resa längs dess mönster och lingvistiska figurer. En resa tillsammans med finansmarknadens fetischer, cowboys, algo-spoofers, astronauter och japanska rishandlare.

Söndag 1 Mars – Where Do We Go From Here?
13.00 – 17.00 Läsgrupp: EARTH/DATA MINING A Sedimentation of Mind/Writing of Stones
17.00 Soppa
18.00 Föreställning Three White Soldiers
19.30 Presentation ”The Interkosmos Revisited – Spacetravelling fueled by russian cosmology and the smell of deodorant”. Rasmus Nielsen/Superflex

Producerat av Skogen i samarbete med Weld
Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Stockholms läns landsting