Water @ Weld #2: Clepsydra

Bokningar

Biljettyp Pris Platser
Slot 1: 13.00–14.00 60,00 kr
Slot 2: 16.00–17.00 60,00 kr
Slot 3: 19.00–20.00 60,00 kr


Datum & tid: torsdag, 26 maj 13:00 - 20:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Clepsydra
en interaktiv ljudinstallation av Hara Alonso och Pontus Pettersson

Hur kan vi skapa eller förstärka vårt förhållande till vatten i dag, mitt i antropocen och den globala miljökatastrofen? Som en gemensam sak, som det faktum som håller oss vid liv?

Hara Alonso och Pontus Pettersson har undersökt det gemensamma rummet i en installation av gester, ljud och vatten. De har arbetat parallellt med partiturskapande och scores, två viktiga metoder inom västerländsk samtida musik och dans.

Genom att leka med idén om en vattenklocka, en clepsydra, mäter vi, blir vi, är vi genom tiden. Kan våra kroppar bli grunden för denna undersökning?

Installationen är öppen en timme i taget. Vi går in tillsammans och man går ut när man vill. Installationen är en idé om en gemensam händelse, en meditationskurs av något slag, eller en timme långt musikaliskt jam, eller att bara vara med ljud och tystnad tillsammans. Välkomna in i tiden, in i vår ljudträdgård, och att ta hand om rummet genom att ge din uppmärksamhet åt vattnet.


Water @ Weld #2

Water @ Weld #2 är en sammanställning av verk som undersöker ett av världens vanligaste och mest anomala material, vatten. Som en performativ antologi manifesterar de sex dagarna på Weld koreografen och konstnären Pontus Petterssons pågående forskning och projekt All Departures Are Waves, som presenterar olika aspekter och relaterade arbeten i dialog med detta längre projekt, som sträcker sig mellan åren 2019-2023.

För den andra upplagan av Water @ Weld arbetar Pontus tillsammans med ljudkonstnären Hara Alonso i skapandet av ett nytt verk, Clepsydra, som är en musikalisk installation av beröring, ljud/skapande, gester och vatten samt arbetet med det liknande arvet från partiturskrivning, som finns i både västerländsk samtida dans och musik.

Några nya ”spår” läggs till framförandet av A Dog Called Drama, Pontus soloversion av forskningen där han spelar dragspel och berättar historier från vattenhaltiga förkroppsliganden och begär, någonstans mellan en konsert och autofiktivt författarskap.

Inbjuden är också dansaren och koreografen Adam Seid Tahir i att undervisa workshopen Undrowned lessons and skeletal speculations, baserade på spekulativa förslag och somatiska partitur utvecklade i relation till boken Undrowned: Black Feminist Lessons from Marine Mammals skriven av den amerikanske författaren och aktivisten Alexis Pauline Gumbs.

All Departures Are Waves fokuserar på de materiella, ekologiska, performativa och etiska kvalitéer som vatten kan innebära, som en vital del av allt levande. Som utgångspunkt och ankare för hela projektet finns konceptet Hydrofeminism som utvecklats av genusforskaren Aistrida Neimanis. Genom att se på vatten, och kanske också vara vatten, kan vi hitta en ny väg för feminism som en övergripande etik och politik för allt levande.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm