Who´s Afraid / Ulrika Berg, Louise Dahl & Hana Lee Erdman

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: söndag, 15 mars 16:00 - 17:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Weld har med anledning av utvecklingen med covid-19 valt att ha ett mer begränsat antal platser till föreställningen.
För allas hälsa!
Om du är hostig och hängig ber vi dig stanna hemma och besöka oss en annan gång.

Who´s Afraid är en serie danser som inrymmer och framkallar effekter av färger som emotionellt, spirituellt och fysiskt material. Projektet öppnar upp för färgens potential och föreslår specifika sätt att röra sig och förhålla sig. Det ger en ingång till att relatera till det feminina, det vulgära, det infantila, det queera, det sekundära… historiskt marginaliserade eller immateriella strukturer av känslor, kroppar, sinnen och omgivningar.

Who´s Afraid uppehåller sig vid frågor kring färgers inverkan på oss människor och vår upplevelse av omvärlden. Färg är bland det första vi kan urskilja och påminner oss om ett förspråkligt tillstånd. Samtidigt fungerar färg som en organisatorisk princip för hur vi graderar sensorisk erfarenhet, sociala koncept och förståelser av världen. Ta exempelvis den rika variation av erfarenheter, kulturella referenser och fördomar som döljer sig bakom färgen blå.

Dans och koreografi av Ulrika Berg, Louise Dahl & Hana Lee Erdman
Scenografi/ljusdesign av Jens Sethzman


Med stöd av Kulturrådet och Konstnärsnämnden
Samproduktion med Weld och Kulturcentrum i Sandviken. Samproduktion genom studioresidens: MDT och HALLEN i Farsta

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm


Who´s Afraid är en serie danser som inrymmer och framkallar effekter av färger som emotionellt, spirituellt och fysiskt material. Projektet öppnar upp för färgens potential och föreslår specifika sätt att röra sig och förhålla sig. Det ger en ingång till att relatera till det feminina, det vulgära, det infantila, det queera, det sekundära… historiskt marginaliserade eller immateriella strukturer av känslor, kroppar, sinnen och omgivningar.

Who´s Afraid uppehåller sig vid frågor kring färgers inverkan på oss människor och vår upplevelse av omvärlden. Färg är bland det första vi kan urskilja och påminner oss om ett förspråkligt tillstånd. Samtidigt fungerar färg som en organisatorisk princip för hur vi graderar sensorisk erfarenhet, sociala koncept och förståelser av världen. Ta exempelvis den rika variation av erfarenheter, kulturella referenser och fördomar som döljer sig bakom färgen blå.

Dans och koreografi av Ulrika Berg, Louise Dahl & Hana Lee Erdman
Scenografi/ljusdesign av Jens Sethzman


Med stöd av Kulturrådet och Konstnärsnämnden
Samproduktion med Weld och Kulturcentrum i Sandviken. Samproduktion genom studioresidens: MDT och HALLEN i Farsta

Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm