Morgonklasser med Rebecka Berchtold

Bokningar

Biljetter

Registreringsinformation

Booking Summary

1
x Standard
0,00 kr
Totalpris
0,00 kr

Datum & tid: tisdag, 8 oktober 10:00 - 11:30

0
Ladda ner evenemanget iCal


Att springa lär mig sätta fart och följa momentum. Att dansa tränar min förmåga att fysiskt och sinnligt delta. Jag upplever pulsen höjas, att värme sprids i kroppen, att min kroppsuppfattning transformeras och att upplevda gränser sätts i rörelse. Min kropp är konturer, volym, vikt, studs, riktningar, håligheter…

Under morgonklasserna kommer vi att springa i cirklar. Vi kommer sätta fart och sedan övergå från att springa till att dansa. Klasserna består till stor del av improvisation/öppen form men vi kommer också att träna känslighet för kroppsliga sensationer inom ramen för satt/förutbestämd dans. Vi kommer att förhålla oss till en satt/förutbestämd dans som ett område att röra sig i relation till snarare än ett original att perfekt efterlikna.

Klasserna är gratis och vänder sig till professionella dansare.

Ta gärna med inomhusskor.


Den 30 september–13 oktober 2024 arrangeras innanför av Rebecka Berchtold i samarbete med Weld och som en del av festivalen Within practice.

innanför är ett projekt som utforskar dansklasser som metod, format och koreografi. Med viljan att uppmärksamma utövares perspektiv och producera en upplevelsebaserad diskurs arrangerar innanför dansklasser, podcastinspelningar och föreställningar. Perioden avslutas med två föreställningar den 11 och 12 oktober.


REBECKA BERCHTOLD (SE)
arbetar med dans och koreografi och hennes huvudsakliga träningsbakgrund är inom samtida dans. Hennes arbete utgår från utövares perspektiv och vill producera en upplevelsebaserad diskurs. Med dessa intressen producerar hon 5678 som är en podcast om dansträning och driver projektet innanför som utforskar dansklasser som metod, format och koreografi.

Rebecka har arbetat med koreografer såsom Cristina Caprioli, Martin Forsberg, or/eller, Stina Nyberg, Ioannis Mandafounis och Ludvig Daae. Åren 2019-2022 arbetade hon som dansare med kompaniet Norrdans i Härnösand och sedan 2022 arbetar hon frilans med Stockholm som bas. Rebecka är residenskonstnär på SITE 2022-2024.


Weld stöds av Stockholms stad, Statens kulturråd och Region Stockholm