Öppet samtal: Vad är radikalt?

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: onsdag, 12 oktober 18:00 - 20:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


Vi vill uppdatera oss kring ämnet radikalitet och har därför bjudit in till ett öppet samtal under rubriken ”Vad är radikalt?”. Medverkande gäster är regissören och konstnären Nasim Aghili, konstnären och semiotikern Thierry Mortier, koreografen Paloma Madrid, konstnären Ulrika Gomm och koreografen Frédéric Gies.

Radikalitet har fått följa en samhällsutveckling där olika rörelser har förknippats med begreppet, såväl politiska som konstnärliga.

Även om begreppet ofta för tankarna till polarisering och provokation, finns även idag “radical empathy’ som utgår från att aktivt försöka förstå och ta del av andras känslor, att acceptera istället för att döma.

Olika generationer skapar sin estetik där det radikala kommuniceras på vitt skilda sätt. Gemensamt för det radikala i konsten är att det kan skapa förändring, estetiskt eller politiskt, att öppna upp för nya möjligheter och bidra till ett grundläggande skifte även om det ibland ligger bortom konstnärens intention.

Vad är det som gör ett konstnärligt uttryck radikalt? Hur hänger det radikala och aktivism ihop? När går det radikala över gränsen för någonting som är oacceptabelt? Är det spektakulära det radikalas fiende? Vilka olika uttryck och förhållningssätt kan ses som radikala i dag?

Under kvällen sker också två kortare presentationer:


Nasim Aghili
, Ellen Nyman och Timimie Märak läser ett utdrag ur konstgruppen Fuls ”Tal till nationen”. Läs mer här

Under kvällen visas också delar ur Welds manifestprojekt


Kom och diskutera radikalitet med oss!