Integritetspolicy

Integritetspolicy

Weld integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Weld Ekonomisk Förening samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter och omfattar Welds hemsida (weld.se), Welds bokningssystem (book.weld.se), Weld Company blog (company.weld.se), Welds nyhetsbrev samt externa och interna servrar med begränsad tillgång för Welds administrativa personal.

 

Hur kommer Weld använda din information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick via nyhetsbrev och ibland mail, hantera dina bokningar av Welds händelser och för att samla in statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig eller för vårt behov av att föra statistik. Vi behöver dela med oss av vår statistik till tredje bart men denna är alltid anonymiserad. Inga namn, mailadresser eller kontaktuppgifter delas med tredje part.

 

Hur länge kommer Weld ha din information?

Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

 

Med vilka delar Weld din information?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av Welds administrativa personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post till info(at)weld.se

 

Var har Weld din information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

 

Vilka rättigheter har du?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

 

Hur kan du använda dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

 

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 24 maj 2018.

 

Hur kontaktar du Weld?

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Weld Ekonomisk Förening
Norrtullsgatan 7
11329 Stockholm

Kontaktperson: Fredrik Wåhlstedt
E-mail:
fredrik.wahlstedt(at)weld.se
Tel:
+46 (0) 73 364 23 18