Talking & Props: FAUXTHENTICATION – Bogdan Szyber (SE)

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: söndag, 30 oktober 15:00 - 16:30

0
Ladda ner evenemanget iCal


I FAUXTHENTICATION, en presentation av ett intersektionellt konstnärligt forskningsprojekt, analyserar Bogdan korsningarna mellan kravet på akademisk excellens och de oegentligheter som högskolevärlden samtidigt närs av genom ett digitalt, globalt proletariat som förkroppsligar relationerna mellan auktoriteter och språkligheter, liksom diskurser om klass och genus i en global ekonomi. Akademin som vanligtvis betraktas som ett nobelt fält och vars förkämpar strider för vidarekunskap är likväl präglat av stölder, fejk och fusk.

Bogdan Szyber har ett förflutet inom performance och platsspecifik konst sedan 1983, och har arbetat i ett tätt samarbete med konstnären Carina Reich. FAUXTHENTICATION ingår i forskningsprojektet “The Viral Stage” vid Stockholms Konstnärliga högskola.

Foto: Nina Bondeson


Talking & Props

19, 22 samt 2829 och 30 oktober

En minifestival som lägger fokus på språket som material och materialet som språk, där det fiktiva blir verkligt och det som skulle kunna upplevas som sanning blir teater. Här tänjs narrativen i det vardagliga, det dokumentära och det poetiska. Ett språk som uppstår i sin ensamhet, i dialog, eller i det offentliga. Ett språk som springer läck, som gör motstånd och som för oss samman. Ett språk som ännu ska artikuleras.

Festivalen samlar tre sceniska verk, en forskningspresentation, en workshop, en metod och en talkör.

Vill vi bygga kropp av mening?
Vad är en mening, och hur uttalas den?
Kan vi vänta på den?

Talking & Props är ett bejakande av verbala, sceniska uttryck och en pendang till det arbete som Weld Company arbetar med genom dansen ”No talking & No props”. Denna års upplaga är en första smygstart till något som skulle kunna komma att bli en fortsättning. Det är också ett försök till att öppna upp för former som inte lika ofta visas på Weld

Medverkande: Danny NeymanTova GergeUri TurkenichMarika TroiliBogdan SzyberMette Edvardsen samt inbjudna gäster.


Under hela festivalen:

Talking & Props – en metod
Fri entré

Du minns objektet. Det talar om att du någon gång har varit i kontakt med en annan människa. Det resonerar i ditt minne, affekterar och leder vidare. Vad gör objektet med dig? Ta med denna relation och berätta om den. Vad sker då närvaron uttalas av en annan?

Denna metod är en förlängning av festivalens tema, och inleder varje programdag i Welds foyer, för att sedan samlas upp till Talking & Props sista händelse, på kvällen den 30 oktober. Då avslutas festivalen i ett försök till delad uppmärksamhet, där våra respektive tankar kring objekt bygger ett gemensamt. Innan vi går hem samlas vi kring detta immaterial av multipla funktioner, och ställer oss frågan: vad gör det med oss?

Koncept: Weld / Frida Sandström och Anna Koch

Inbjudna gäster: Erik Bryngelsson, Pablo Lapuente Tiana, Mariana Suikkanen Gomes, Haroon Natan, Tove Salmgren, Moa Franzén, Jonas Hammarbäck, Paloma Madrid, Maja Hammarén, Ellen Söderhult samt akcg

Tider: 19/10 kl 18.30-19.00 + 28/10 kl. 18.30-19.00 + 29/10 kl 18.30-19.00.
Avslutning den 30/10 kl 14.30 – 15.00 med final kl 18.00. (Mat serveras kl 17.00 – 18.00).

Se weld.se för mer information och hela programmet!