Cyborg Sunday

Bokningar

Bookings are closed for this event.

Datum & tid: torsdag, 12 februari 19:00 - 20:00

0
Ladda ner evenemanget iCal


av Dinis Machado (PT/SE)

Med Vicky Malin (UK), Goncalo Ferreira (PT), Nikolas Kasinos (CY/UK), Isadora Monteiro (PT) och Anna Koch.
Yttre öga i processen: Pedro Machado (BR/UK)

Cyborg Sunday, av Dinis Machado, är ett skeende i gränslandet mellan teater och dans där idén om en kollektiv gemenskap framträder som en möjlighet till att återskapa den intima gesten.

Cyborg Sunday föreslår en fiktiv händelse, i ett fiktivt landskap, i en tvetydig framtid – långt från enkelt igenkännbara representationer och spektakulära sci-fi förväntningar. Hur kan representation användas som en strategi för att öppna framtidens inneboende möjligheter? Långt ifrån all pretention på helhet och som ett förslag till ett landskap där tillfredställelse prioriteras och omvärderas till en politisk idé.

Vad kan vara ett framtida landskap? Vad kan en händelse i detta fiktiva framtida landskap vara, medveten om att framtiden alltid är fiktion i ett vardande till att bli verklighet. Och vad och hur kan en mänsklig kropp vara och agera där? Vad kan vara ett förslag till ett möjligt liv?

En performance är en inbjudan och ett provisoriskt förslag till att agera. Världen är inte en scen, men scenen är en plats att pröva och experimentera kring möjliga världar.

Det händer på en fiktiv söndag.

Detta är en rörelse – och en struktur – full av detaljer om vad kroppen kan göra i ett rum i en ensam dialog med andra enskilda kroppar men som delar en gemensam vision.

Cyborg Sunday har utvecklats under mer än sex månaders tid med konstnärer från flera länder som givit respons på förslaget att tänka kring de empatiska gränserna för sin egen kropp.

Utvecklat under residens vid ImPulsTanz (Vienna), Dance4(Nottingham) och Weld (Stockholm)